Valg til Odenses Integrationsråd

Odenses ikke-vestlige borgere skal den 23. marts 2010 vælge 13 repræsentanter til kommunens Integrationsråd. Integrationsrådet vejleder Odense Kommune i spørgsmål om integration og siden 1997 har der været demokratisk valg til rådet i Odense. Rådet består af 16 medlemmer, og der skal vælges 13. De tre sidste bliver udpeget fra etniske foreninger i Odense Kommune. […]

Læs Mere..

Odense Kommune vil nu måle varmetabet for alle byens tage og facader i et banebrydende termograferingsprojekt. Projektet iværksættes som et led i Odense Kommunes ambitiøse klimaplan og skal bidrage til at mindske byens CO2-udledning. Formålet med termograferingsprojektet er at kortlægge, hvilke bygninger der har det mest omfattende varmetab. Termografering foregår ved at måle bølgelængden på […]

Læs Mere..

Odense Kommune opretter 56 ekstraordinære praktikpladser i løbet af 2010. Der er især tale om ekstra pladser til Social- og Sundhedselever. Odense Kommune bidrager nu til at afbøde en af de uheldige følger af den økonomiske krise — nemlig den, at det er meget svært for unge mennesker at få en praktikplads. Odenses borgmester Anker […]

Læs Mere..

Penge fra ”kuldepulje” sikrer de hjemløse i Odense City overnatningsmuligheder inden døre resten af vinteren. Natvarmestuen i Pantheonsgade udvider i dag med 25 pladser Når klokken i aften slår 20.00 i natvarmestuen i Pantheonsgade, kan dobbelt så mange hjemløse som i går komme ind i varmen og sikre sig et sted at sove. Natvarmestuen udvider […]

Læs Mere..

Kristian Buhl Hansen, konstitueret adm. direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, har fået nyt job. Den 1. marts 2010 tiltræder Kristian Buhl Hansen som vicedirektør i Statens IT, som er en ny styrelse under Finansministeriet. Han forlader stillingen som direktør i Odense Kommune den 1. februar, hvor han har været konstitueret som administrerende direktør i Social- […]

Læs Mere..