Demensramte i Odense får som de første i landet mulighed for at låne den nyeste velfærdsteknologi som fx gps’er, elektroniske pilleæsker og talende ure i et nyåbnet teknologibibliotek. Det er rådgivnings- og kontaktcentret for demente og pårørende i Odense, der med støtte fra Odense Kommune i dag, onsdag den 16. juni, kl. 14 åbner dørene […]

Læs Mere..

Omsorgssamtaler skal mindske sygefravær

Medarbejdere i Odense Kommune var i gennemsnit 1,1 dag mere syge i 2009 end året før. Flere og bedre omsorgssamtaler er et midlerne til at få bragt sygefraværet ned. Sygefraværet i Odense Kommune toppede i 2007. I 2008 faldt det markant med 2,2 dage i gennemsnit per medarbejder. Herefter steg det 1,1 dag i gennemsnit […]

Læs Mere..

Naturvidenskab åbner dørene

Lørdag den 6. marts 2010 holder det Naturvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet i Odense åbent science hus for unge, der overvejer en naturvidenskabelig uddannelse.  Det sker i tidsrummet kl. 13 til 17. Venner, familie og andre, der gerne vil høre nærmere om universitetets naturvidenskabelige uddannelser og forskning, er også velkomne. Formålet med dagen er at […]

Læs Mere..

Frivilligcenter og Selvhjælp Odense har i det forløbne halve år gennemgået en omfattende organisationsudviklingsproces for at kunne imødekomme det omgivende samfunds øgede krav om kvalificeret indsats fra det frivillige sociale arbejdes side. Over de seneste år har der vist sig et stadigt større og stærkere behov for, at det offentliges tilbud om social omsorg suppleres […]

Læs Mere..

Odense Kommune vil nu måle varmetabet for alle byens tage og facader i et banebrydende termograferingsprojekt. Projektet iværksættes som et led i Odense Kommunes ambitiøse klimaplan og skal bidrage til at mindske byens CO2-udledning. Formålet med termograferingsprojektet er at kortlægge, hvilke bygninger der har det mest omfattende varmetab. Termografering foregår ved at måle bølgelængden på […]

Læs Mere..

Odense Kommune opretter 56 ekstraordinære praktikpladser i løbet af 2010. Der er især tale om ekstra pladser til Social- og Sundhedselever. Odense Kommune bidrager nu til at afbøde en af de uheldige følger af den økonomiske krise — nemlig den, at det er meget svært for unge mennesker at få en praktikplads. Odenses borgmester Anker […]

Læs Mere..