Vvs-og kloakmestre kan nu spare tid og bekymringer på hurtige og korrekte digitale ansøgninger til Odense Kommune

Al kommunikation mellem erhvervsliv og myndighed skal fra 2012 være digitaliseret ifølge den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

 Men I Odense Kommune er digitaliseringens nuller og et-taller allerede nu på vej ned i jordvarmen og nedsivningsanlæggene.

Spar tid og bekymringer
Vvs- og kloakmestre har nemlig fået en ny og bedre mulighed for at indsende ansøgninger om jordvarmeanlæg og nedsivningsanlæg for spildevand digitalt. Og det har flere fordele.

– Nu er det meget hurtigere at sætte sig til computeren og udfylde den digitale ansøgning på nettet. Og så kan håndværksmesteren selvfølgelig gøre det på alle tider af døgnet, når det passer ham, siger Mette Beck-Nielsen, leder af Erhvervskontakten i Odense Kommune. 

Risikoen for fejl er minimeret nu, da der i den digitale løsning findes hjælpetekster og vejledning undervejs – det var der ikke i den gammeldags elektroniske blanket. Og man kan ikke afslutte selvbetjeningsløsningen, hvis man ikke har svaret på alle spørgsmål. 

Det giver færre fejlagtige ansøgninger og forkorter sagsbehandlingstiden.

– Og det er jo ikke bare rart for mesteren, men også borgeren, at han kan få en hurtig tilladelse til et jordvarmeanlæg eller et nedsivningsanlæg, tilføjer Mette Beck-Nielsen.
Mere effektiv kommune
Når der er færre fejl og i det hele taget færre breve, så arbejder kommunen mere effektivt.

– Vi skal ikke posthåndtere og indscanne og på længere sigt heller ikke journalisere ansøgningerne.  De ryger direkte ind på computeren og håndværkerens sag, da han eller hun bruger digital signatur. Og når kommunikationen går den anden vej, skal vi naturligvis heller ikke posthåndtere. Det betyder samlet set, at vi kan sagsbehandle hurtigere, siger kontorchef i Landbrug og Grundvand  Knud Søndergaard.
Mere digitalisering
Digitaliseringen af ansøgningerne til jordvarme- og nedsivningsanlæg, som findes på odense.dk/jordvarme og odense.dk/nedsivning, er blot to eksempler på en længere række initiativer, som udgår af Odense Kommunes webstrategi.

Cafemøde for vvs- og kloakmestre
Odense Kommunens Erhvervskontakten introducerer det nye system til håndværksmestrene
Til cafémøde tirsdag. d. 6. september, kl. 9.00 – 10.30,
Forskerparken 10 H, 1. sal, 5230 Odense M